Przepowiednia dla Polski i Świata od Samego BOGA OJCA -25 maja 2011r.Część 1/2

Wybrane fragmenty z Orędzia Świętej Trójcy i Matki Bożej do wizjonera Piotra -Żywy Płomień ,dotyczące przyszłych losów Polski i Świata .Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawł...

Subscribe to our newsletter GO
FOLLOW US ON

SMARTPHONE Reviews

CAMERA Reviews