Kur'ani shqip - 2. Surja El Bekare

Shpërndajeni fjalën e Allahu. Allahu shpërblen më së miri. Kur'anin si tekst dhe me zë në gjuhën shqipe mund ta shkarkoni në faqen http://kuranifisnik.net/KuraniFisnik/Ballina/ Mospërputhja e ndonjë fjale në tekst me atë që lexoh...

Subscribe to our newsletter GO
FOLLOW US ON

LAPTOP Reviews


SMARTPHONE Reviews